مایکل سی هال

مایکل سی هال

مایکل کارلایل هال بازیگر آمریکایی است که با نقش آفرینی شخصیت دکستر مورگان در سریال تلویزیونی دکستر و دیوید فیشر در سریال شش فوت زیر زمین شناخته می شود.