ماجراهای داک قسمت 23

ماجراهای داک قسمت 23

(2017)
مدت زمان : میانگین هر قسمت 22 دقیقه

انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

پخش آنلاین دانلود مستقیم
کارگردان : -
+3
مناسب برای سنین +3 سال
جزییات فیلم

انیمیشن ماجراهای داک ( DuckTales ) محصول سال 2017 کشور آمریکا به کارگردانی متیو هامفریز می باشد. انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن «ماجراهای داک» ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند.

دیگر قسمت ها
 • ماجراهای داک فصل 2 قسمت 14
  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 14

  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 14

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک فصل 2 قسمت 13
  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 13

  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 13

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک فصل 2 قسمت 12
  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 12

  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 12

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک فصل 2 قسمت 11
  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 11

  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 11

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک فصل 2 قسمت 10
  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 10

  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 10

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک فصل 2 قسمت 9
  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 9

  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 9

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک فصل 2 قسمت 8
  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 8

  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 8

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک فصل 2 قسمت 7
  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 7

  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 7

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک فصل 2 قسمت 6
  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 6

  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 6

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک فصل 2 قسمت 5
  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 5

  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 5

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک فصل 2 قسمت 4
  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 4

  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 4

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک فصل 2 قسمت 3
  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 3

  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 3

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک فصل 2 قسمت 2
  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 2

  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 2

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک فصل 2 قسمت 1
  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 1

  ماجراهای داک فصل 2 قسمت 1

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 22
  ماجراهای داک قسمت 22

  ماجراهای داک قسمت 22

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 21
  ماجراهای داک قسمت 21

  ماجراهای داک قسمت 21

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 20
  ماجراهای داک قسمت 20

  ماجراهای داک قسمت 20

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 19
  ماجراهای داک قسمت 19

  ماجراهای داک قسمت 19

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 18
  ماجراهای داک قسمت 18

  ماجراهای داک قسمت 18

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 17
  ماجراهای داک قسمت 17

  ماجراهای داک قسمت 17

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 16
  ماجراهای داک قسمت 16

  ماجراهای داک قسمت 16

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 15
  ماجراهای داک قسمت 15

  ماجراهای داک قسمت 15

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 14
  ماجراهای داک قسمت 14

  ماجراهای داک قسمت 14

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 13
  ماجراهای داک قسمت 13

  ماجراهای داک قسمت 13

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 12
  ماجراهای داک قسمت 12

  ماجراهای داک قسمت 12

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 11
  ماجراهای داک قسمت 11

  ماجراهای داک قسمت 11

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 10
  ماجراهای داک قسمت 10

  ماجراهای داک قسمت 10

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 9
  ماجراهای داک قسمت 9

  ماجراهای داک قسمت 9

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 8
  ماجراهای داک قسمت 8

  ماجراهای داک قسمت 8

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود
 • ماجراهای داک قسمت 7
  ماجراهای داک قسمت 7

  ماجراهای داک قسمت 7

  انیمیشن ماجراهای داک روایتگر مجموعه انیمیشن ماجراهای عجیب و جذاب یک اردک ثروتمند به نام «داک» و نوه هایش را روایت می کند…

  دانلود

پیشنهاد ویلم به شما

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
خانه جستجو دسته بندی به زودی ورود و ثبت نام