سه در چهار قسمت 25

سه در چهار قسمت 25

(1387)
مدت زمان : میانگین هر قسمت 45 دقیقه

سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

پخش آنلاین دانلود مستقیم
کارگردان : -
+12
مناسب برای سنین +12 سال
جزییات فیلم

سریال سه در چهار محصول سال 1387 کشور ایران به کارگردانی مجید صالحی می باشد. سریال se dar chahar در ژانر خانوادگی , کمدی با هنرمندی محمد کاسبی , مهران رجبی , مجید صالحی , علی صادقی , اشکان اشتیاق , مجید یاسر , شهره لرستانی , نادیا دلدار گلچین , مریم سلطانی , سولماز آقمقانی , شهرام قائدی , آناهیتا افشار می باشد. سریال داستان زندگی دو باجناغ به نام های «رحمان» و «سیروس» است که تصمیم می گیرند تا برای تامین هزینه های زندگی یک دفتر خدماتی تاسیس کنند. برای این کار مجبور می شوند تا یکی از خانه هایشان را رهن گذاشته و با یکدیگر زندگی کنند. تاسیس دفتر خدماتی و زندگی مشترک برای آن ها ماجراهایی را رقم می زند.

 • سه در چهار قسمت 24
  سه در چهار قسمت 24

  سه در چهار قسمت 24

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 23
  سه در چهار قسمت 23

  سه در چهار قسمت 23

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 22
  سه در چهار قسمت 22

  سه در چهار قسمت 22

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 21
  سه در چهار قسمت 21

  سه در چهار قسمت 21

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 20
  سه در چهار قسمت 20

  سه در چهار قسمت 20

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 19
  سه در چهار قسمت 19

  سه در چهار قسمت 19

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 18
  سه در چهار قسمت 18

  سه در چهار قسمت 18

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 17
  سه در چهار قسمت 17

  سه در چهار قسمت 17

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 16
  سه در چهار قسمت 16

  سه در چهار قسمت 16

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 15
  سه در چهار قسمت 15

  سه در چهار قسمت 15

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 14
  سه در چهار قسمت 14

  سه در چهار قسمت 14

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 13
  سه در چهار قسمت 13

  سه در چهار قسمت 13

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 12
  سه در چهار قسمت 12

  سه در چهار قسمت 12

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 11
  سه در چهار قسمت 11

  سه در چهار قسمت 11

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 10
  سه در چهار قسمت 10

  سه در چهار قسمت 10

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 9
  سه در چهار قسمت 9

  سه در چهار قسمت 9

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 8
  سه در چهار قسمت 8

  سه در چهار قسمت 8

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 7
  سه در چهار قسمت 7

  سه در چهار قسمت 7

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 6
  سه در چهار قسمت 6

  سه در چهار قسمت 6

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 5
  سه در چهار قسمت 5

  سه در چهار قسمت 5

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 4
  سه در چهار قسمت 4

  سه در چهار قسمت 4

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 3
  سه در چهار قسمت 3

  سه در چهار قسمت 3

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 2
  سه در چهار قسمت 2

  سه در چهار قسمت 2

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود
 • سه در چهار قسمت 1
  سه در چهار قسمت 1

  سه در چهار قسمت 1

  سریال سه در چهار روایتگر دو باجناغ به نام های رحمان و سیروس می باشد که برای تامین هزینه های زندگی با یکدیگر همخانه میشوند و یک شرکت خدماتی راه اندازی میکنند که در این راه به مشکلاتی برمیخورند…

  دانلود

پیشنهاد ویلم به شما

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
خانه جستجو دسته بندی به زودی ورود و ثبت نام